แบงค์

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการปฏิบัติการ

คุณแบงค์เข้าทำงานที่ 24X ในช่วงต้นปี 2023 โดยมีภารกิจในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานและการบริการลูกค้าที่โดดเด่นด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม Commercial และทีมอื่นๆ คุณแบงค์ได้ริเริ่มโครงการจำนวนมากในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและลดระยะเวลาการทำงานผ่านการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด คุณแบงค์มีความสามารถเป็นเลิศด้านการบริหารและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนร่วมงานกับ 24X นั้น คุณแบงค์ทำงานในบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก BCG และดำรงตำแหน่งในบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่าง Shopee

คุณแบงค์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน