เอ็กซ์

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณเอ็กซ์เข้าร่วม 24X ในช่วงกลางปี ​​2023 โดยนำความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์มาช่วยยกระดับการทำงานในส่วนของบัญชีและการเงินของบริษัทไปอีกขั้นผ่านเครื่องมือ แนวทาง และมาตรการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

ก่อนที่จะมาทำงานที่ 24X นั้น คุณเอ็กซ์เคยดำรงตำแหน่งระดับบริหารด้านการเงินในบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ประกอบไปด้วย Minor, Dumex aCommerce และอื่นๆ พร้อมกับประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีจากหนึ่งใน 4 บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่อย่าง EY

คุณเอ็กซ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการตลาดจาก Mälardalen University และปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย