โจ๊ก

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลง

คุณโจ๊กเข้าร่วม 24X ด้วยวัตถุประสงค์ในการทำให้ธุรกิจของราเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลกำไรในระยะยาว ด้วยวิสัยทัศน์และความสามารถการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คุณโจ๊กสามารถออกแบบรูปแบบการดำเนินงาน กลยุทธ์ด้านราคา แผนการขยายธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังนำทีมเทคโนโลยีพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนระบบ CMMS และโปรแกรมอื่น ๆ ของเรา

ก่อนร่วมงานกับ 24X คุณโจ๊กเคยเป็นดำรงตำแหน่ง Consultant ให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง BCG 

คุณโจ๊กสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์