แม็กซ์

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการลงทุน

คุณแม็กซ์เข้าร่วม 24X ในปี 2022 ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับธุรกิจของเราให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสายตาของนักลงทุนชั้นนำ คุณแม็กซ์ได้นำการระดมทุนรอบ Series A โดยได้รับเงินลงทุนจากบริษัทชื่อดัง ประกอบด้วย Krungsri Finnovate, ECG Venture Capital และ BCH Ventures ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ของคุณแม็กซ์นั้นมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทอย่างมาก
 
ก่อนเข้าร่วม 24X คุณแม็กซ์ดำรงตำแหน่ง Vice President of Invesrment ที่ Lien Family Office (Wah Hin) และ Equity Research ที่ Goldman Sachs ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก

คุณแม็กซ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์