ภัทร

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและโครงการพิเศษ

คุณภัทรเข้าร่วม 24X ในช่วงต้นปี 2022 โดยนำทีม People ยกระดับประสบการณ์ทำงานที่ดีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของเราสามารถปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดออกมาได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีพร้อมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเติบโตในสายงาน นอกจากนี้ คุณภัทรยังนำทีม Shared Service ประกอบด้วยแผนกจัดซื้อ กฎหมาย และแบรนด์องค์กร รวมถึงการทำโครงการพิเศษต่างๆ ที่สร้างผลประโยชน์ระยะยาวที่สำคัญแก่ธุรกิจ
 
ก่อนร่วมงานกับ 24X คุณภัทรเคยดำรงตำแหน่ง Head of Digital People Strategy and PMO ในหน่วยงานฝั่งเทคโนโลยีของบริษัท Central Retail Corporation นอกจากนี้เขายังมีความเชี่ยวชาญในด้านการสรรหาผู้บริหารระดับสูงและการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย
 
ปัจจุบันคุณภัทรกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรมที่ Singapore Management University และจบการศึกษาปริญญาตรีภาคบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ