• 18 สิงหาคม 2566
  • 11:41 น.

24X ก้าวไปอีกขั้น ระดมทุน Series A กว่า 150 ล้านบาท

24X ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบซีรีส์ A มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท

24X ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบซีรีส์ A มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท  ด้วยความร่วมมือจาก 3 บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง กรุงศรี ฟินโนเวต,อีซีจี เวนเจอร์ แคปปิตัล, และบริษัทบีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด (BCH Ventures) ในกลุ่มบีซีจี เบญจจินดา การระดมทุนรอบนี้เป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นในแนวคิดและโครงสร้างธุรกิจของ 24X และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและความสำเร็จในอนาคตของบริษัท 

24X มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างพื้นฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายตลาดและการเพิ่มกำลังทางด้านการตลาด พัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มจำนวนทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการในการซ่อมแซมบ้านของตนเอง รวมไปถึงลูกค้าภาคธุรกิจ