• 18 สิงหาคม 2566
  • 12:28 น.

24X ร่วมงาน ASIA PACIFIC RAIL 2023 เสนอเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้บริการซ่อมบ้าน

24X ร่วมงาน ASIA PACIFIC RAIL 2023 เสนอเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้บริการซ่อมบ้าน 

24X เข้าร่วมงานงานนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาของเอเชียในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ระบบราง โดยมีผู้นำด้านรถไฟจำนวนกว่า 2,500 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ปฏิบัติการเดินรถ เจ้าหน้าที่ทางด้านรถไฟ และหน่วยงานรัฐภาคคมนาคม เพื่อพัฒนาการสัญจรให้ดียิ่งขึ้น 

ในงานนี้ 24X มีความตั้งใจเสนอและผลักดันงานช่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ ง่าย ทันสมัย และสามารถควบคุมได้ผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ให้กับกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นขยายธุรกิจและสร้างผลกำไร ในขณะที่เราเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพจากการดูแลทุกงานซ่อมแซมให้กับลูกค้า 

#24X #24SolutionGroup #24FIX #APRAIL #asiapacificrail